Home
Wie zijn wij
Onze diensten
Detector / Techniek
Historisch onderzoek
Referentie Projecten
Opdracht / Info mail
Contact
Links
Werkgebieden


                Historisch vooronderzoek

 

 

Het vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven (uit de Tweede Wereldoorlog) mag ongecertificeerd uitgevoerd worden.

Dit zal hoofdzakelijk bureauonderzoek omvatten.

Als er opdracht wordt gegeven om een eventueel explosief object op te sporen, zal er een gecertificeerd bedrijf benaderd worden.

Zij zullen zorgdragen voor de verwijdering van het mogelijke object.

 

Een vooronderzoek bestaat bij ons uit drie fasen :

 

De inventarisatie en de analyse van een gebied wordt op kaart en in een rapport bescheven.

Dit omvat onder meer het verzamelen en analyseren van historisch feitenmateriaal.

Met als doel het vaststellen van de vermoede aanwezigheid van archeologisch materiaal ,conventionele explosieven en/of delen van explosieven.

Tevens wordt er gekeken naar de grootte ,de diepte en de ligging van deze objecten.

Dit wordt vervolgens vastgelegd met behulp van GPS coördinaten.

Daarna volgt het totaal vaststellen en afbakenen van het verdachte objecten.

 

1. Literatuuronderzoek

 

- Rapporten van alle bombardementen en beschietingen in WOII boven en op Nederlands grondgebied.

- Archieven van dag-en weekkranten.

- Overige streekgebonden literatuur in relatie met WOII.

- Verslagen van ooggetuigen.

 

2. Archiefonderzoek

 

- Diverse websites met oude stafkaarten.

- De historische archieven van de gemeente  gelegen in het onderzoeksgebied (politie, brandweer,gemeentewerken).

- Het regionale archief van het onderzoeksgebied.

- Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag.

- Het Nationaal Archief te Den Haag.

- De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

- Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam.

- De Bibliotheek Nederlandse Defensie Academie te Breda.

- Het luchtfoto archief van het Kadaster in Zwolle.

- Het luchtfoto archief van de Universiteit Wageningen.

 

3. Luchtfoto-interpretatie

 

Op luchtfoto’s kunnen inslagen van explosieven zichtbaar zijn.

Door middel van 3D stereoscopische luchtfoto interpretatie in combinatie met de gegevens uit het archiefonderzoek, worden de inslagen van explosieven binnen het onderzoeksgebied geanalyseerd.

Deze opnames, die verborgen zitten in binnen- en buitenlandse archieven zijn van onschatbare waarde.

Het opzoeken, localiseren en interpreteren van deze historische documenten vereist echter een bijzondere kennis.

Tevens kunnen op luchtfoto’s andere oorlogsrelicten zoals bunkers, tankgrachten en schuttersputten zichtbaar zijn,

die kunnen wijzen op de aanwezigheid van explosieven.

Hierop zijn ook eventuele acheologische gebieden beter te onderzoeken.

Alle luchtfoto’s en beschikbare stafkaarten in het archief worden geraadpleegd en indien zinvol wordt een reproductie gemaakt.