Detectie Service Steenwijkerland

Ons bedrijf houdt zich bezig met metaaldetectie ,research en lokalisering van
archeologische objecten en eventuele CE in de bodem.

Het idee om dit bedrijf te starten in 2007, kwam voort uit passie voor archeologie en
alles wat met detectietechniek te maken heeft.

Hierdoor kan kennis en ervaring op dit gebied toegepast worden in een

dienstverlenende service voor particulieren en bedrijven.

Archeologisch vooronderzoek is één van onze voornaamste werkzaamheden.

Wij werken onder andere samen met :

- Gemeentes en Landschapsbeheerders.

- Archeologische bedrijven

- Justitie en recherche.

- Agrarische bedrijven en Particulieren Onderzoek en opsporing naar archeologische objecten en overige veldwerk wordt uitgevoerd

 na aanvraag van een ontheffing voor de grondeigenaar en/of beheerder.

 Als er vervolgens opdracht gegeven wordt om objecten op te sporen, en deze worden

 gelokaliseerd, zullen zij laagsgewijs worden blootgelegd voor analyse.

 Er wordt zorgvuldig gewerkt ,om verstoring van de bodem en vegetatie te beperken.

 Indien deze objecten explosieven bevatten ,wordt dit gemeld aan de politie en de EOD.

 Zij kunnen verder onderzoek verrichten en de objecten veilig verwijderen.

 Overige delen van metaalresten en tactisch schroot verwijderen wij indien gewenst zelf.

 Basis vooronderzoek :

 Door middel van oude landkaarten ,luchtfoto's en literatuur maken wij een nauwkeurig overzicht

 van een betreffend perceel of bosgebied.

 Waarna wij veldonderzoek doen naar mogelijk interessante plaatsen of objecten binnen het

 projectgebied.

 Onze bevindingen worden in kaart gebracht met behulp van GPS.

 Hierdoor krijgt men een exacte beeldvorming van het projectgebied.

 Dit alles gaat uiteraard in overleg en naar wens van de grondeigenaren.

 Archeologische vondsten ,dumpplaatsen van afval zullen worden

 gemeld bij de desbetreffende instanties.

 Wij zijn een servicegericht bedrijf waar resultaat ,kwaliteit en klantvriendelijkheid in een hoog

 vaandel staat.

 Voor vragen of informatie over ons uitgebreid dienstenpakket kunt u contact op nemen.